Invester i gode sovestoler mens du følger med på gullprisen – 2023 kan bli spennende!

22.01.2023
57 Visninger

I september i fjor ble en 6 måneders lang nedtrend i gullpriser avsluttet med en bunn notasjon på rundt $1617 per ounce. Kan vi forvente at prisene går mer opp i løpet av 2023? Det er nok mange investorer som har kjøpt seg gode sovestoler foran PC’en for å følge med på denne spennende utviklingen i gullprisene. Vi skal se nærmere på hvilke faktorer som påvirker gullprisen, og hvordan utsiktene er i 2023.

Hva påvirker gullprisen? De 4 viktigste faktorene

Gullprisene kan øke eller falle avhengig av flere faktorer. En viktig faktor er etterspørselen etter gull. Hvis etterspørselen etter gull øker, kan prisene også øke. Det kan være flere årsaker til økt etterspørsel, for eksempel økt interesse for å kjøpe gull som investering, eller økt etterspørsel etter gull i industrien.

En annen viktig faktor er tilbudet av gull. Hvis det er lite gull tilgjengelig på markedet, kan prisene øke. Dette kan være forårsaket av færre gullgruver som produserer gull, eller at det er mer kostbart å hente opp gull fra gruvene.

En tredje faktor er den generelle økonomiske situasjonen i verden. Hvis det er økonomisk usikkerhet eller en økonomisk krise, kan folk ofte se etter alternative investeringer som er mindre risikable enn aksjer eller eiendom. Gull anses ofte som en trygg investering i usikre tider, og derfor kan etterspørselen etter gull øke og dermed også prisene.

For det fjerde kan også valutakurser og rentenivået påvirke gullprisene. Hvis en valuta svekker seg i forhold til andre valutaer, kan dette gjøre det dyrere å kjøpe gull, noe som kan føre til at prisene faller. En økning i rentenivået kan også føre til at investering i gull blir mindre attraktivt, og dermed kan prisene falle.

Får vi en ny all-time-high i gullpriser 2023?

Ifølge CNBC i USA er det mange økonomer tror at utsiktene for verdensøkonomien i 2023 vil være avhengige av hvordan sentralbankene endrer rentenivået sitt. Dette kommer etter at sentralbankene har økt rentene kraftig det siste året, men nå ser en mulig sakte vekst og til og med en resessjon.

Det er delte meninger om hva som vil skje med rentenivået i løpet av året, siden inflasjonen forventes å være høy i de fleste store økonomier. Hvis sentralbankene skulle endre kurs og senke renten, kan det få store konsekvenser for gullprisene.

Mange anerkjente analytikere sa i fjor at 2023 vil føre til et nytt rekordhøyt prisnivå for gull og starten på en opptrend i gullprisene. Target for de fleste investorer er over 2100 dollar per ounce.

Årsaken til økningen i gullpriser er at ekspertene tror at sentralbankene vil endre kurs og bli mer sårbare i 2023. Noe som vil føre til en eksplosiv økning i gullprisene i årene som kommer. Derfor tror mange eksperter på at gullprisene vil være minst 20% høyere i 2023. De mener også at selskapene som utvinner gull vil ha en to ganger så stor avkastning som gullprisene. Derfor kan også aksjer i gullgruvedrift være et aktuelt investeringsobjekt for 2023.

Hvor kan du følge med på gullprisene?

gullpriser på etoro prisdiamgram

Det er flere forskjellige plattformer på nett som lar det følge med på gullprisene og i tillegg investere penger. For eksempel eToro lar deg følge med på prisutviklingen og i tillegg følge med på hva andre investorer gjør. Du kan lage din egen liste over marked du ønsker å følge med på, slik at du kan til enhver tid handle ut i fra prisen du ønsker. Men husk at de fleste er amatørinvestorer som deg selv på slike plattformer, så du skal alltid utvise skjønn på hvem du følger investeringstips fra.

Konklusjon

2023 blir nok et spennende år for utviklingen av gullpriser. Men du må alltid utvise skjønn når du investerer dine egne penger i gull. Selv om du følger med på utviklingen i en god sovestol foren PC’en og få med deg hver en bevegelse, er ikke dette anbefalt. Ta heller et skritt tilbake og vær tålmodig når du skal investere penger i noen som helst. Om ikke kan dette føre til at du gjør mange feil og uplanlagte avgjørelser i markedet. Men for tiden ser utviklingen veldig god ut, og gull kan fort bli en av årets beste investeringer om ekspertene har rett.

I tillegg er det viktig å spre dine investeringer på forskjellige markeder, som enten Bitcoin, eiendom eller aksjer for å sørge for en bred portefølje som kan bringe inn inntekter over tid.

Forfatter